வாங்க எல்லோரும் சமைக்கலாம். மாதங்கியின் புத்தாண்டு சிறப்பு சாக்லேட்.

choclateபிரபல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் மாதங்கியின் புத்தாண்டு சிறப்பு சாக்லேட் செய்முறை விளக்கம்.

 

[embedplusvideo height=”400″ width=”600″ editlink=”http://bit.ly/1HOSGKw” standard=”http://www.youtube.com/v/gH4EoNvnR5c?fs=1″ vars=”ytid=gH4EoNvnR5c&width=600&height=400&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9807″ /]

Leave a Reply