இன்று ஒரே ஒருவர் மட்டுமே கொரோனாவுக்கு பலி: சாதித்தது தமிழக அரசு!

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 788

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 34,45,717

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள்: 14,033

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 1

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 37,981

தமிழ்நாட்டில் இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 2,692

தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 33,93,703

தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 70,379

தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 6,39,61,280@