சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை உயர்வா?

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை உயர்வா?

இன்று பெட்ரோல் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை

இன்று சென்னையில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் விலை ரூ. 102.63 என விற்பனையாகிறது.

இன்று டீசல் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை

இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூபாய் 94.24 என விற்பனையாகிறது.