சென்னையில் இன்றும் பெட்ரோல் விலை குறைவா?

சென்னையில் இன்றும் பெட்ரோல் விலை குறைவா?

இன்று பெட்ரோல் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று சென்னையில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் விலை ரூ. 102.63 என விற்பனையாகிறது.

இன்று டீசல் விவிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூ.94.24 என விற்பனையாகிறது.