சிலிண்டரை அடுத்து பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்வா?

சிலிண்டரை அடுத்து பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயர்வா?

இன்று பெட்ரோல் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை.

இன்று சென்னையில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் விலை ரூ. 110.85என விற்பனையாகிறது.

இன்று டீசல் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை.

இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூ.100.94 என விற்பனையாகிறது.