இன்றும் அதிரடியாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை: அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்

இன்று பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 75 காசுகள் உயர்ந்து உள்ளது

இன்று சென்னையில் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் விலை ரூ. 106.69 என விற்பனையாகிறது.

இன்று டீசல் விலை ஒரு லிட்டருக்கு 76 காசுகள் உயர்ந்து உள்ளது

இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூ.96.76 என விற்பனையாகிறது.