சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளதா?

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளதா?

சென்னையில் 34 வது நாளாக பெட்ரோல் – டீசல் விலையில் எந்த மாற்றம் இல்லை

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₨102.63க்கும், டீசல் ஒரு லிட்டர் ₨94.24க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.