சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலை மாற்றமா?

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் டீசல் விலை மாற்றமா?

சென்னையில் 25வது நாளாக பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லாமல் தொடர்கிறது.

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₨102.63க்கும், டீசல் ஒரு லிட்டர் ₨94.24க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.