ஒரே நாளில் உச்சம் சென்ற தங்கம் விலை!

சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.25ம், சவரன் ஒன்றுக்கு ரூ.200ம் உயர்ந்துளதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4525.00 (நேற்றைய விலை ரூபாய் 4500.00)

சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 36200.00 (நேற்றைய விலை ரூபாய் 3600.00)

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4889.00 (நேற்றைய விலை ரூபாய் 4864.00)

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 39112.00 (நேற்றைய விலை ரூபாய் 38912.00)

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூபாய் 69.10
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூபாய் 69100.00