சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை திடீர் உயர்வு!

gold rate 00

சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தை தினந்தோறும் பார்த்து வருகிறோம். இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் சரிந்துள்ளது. இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரங்களை தற்போது பார்ப்போம்.

சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4490.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4500.00

சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 35920.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 36000.00

சென்னையில் நேற்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4856.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4866.00

சென்னையில் நேற்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 38848.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 38928.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூபாய் 65.00
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூபாய் 65000.00