சென்னையில் இன்று தங்கம் வெள்ளி நிலவரம்

GoldLoan

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4484.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 35872.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4848.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 38784.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூபாய் 69.50
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூபாய் 69500.00