சென்னையில் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரம்!

GoldLoan

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4515.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 36120.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூபாய் 4879.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூபாய் 39032.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூபாய் 66.50
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூபாய் 66500.00