பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து முன்னேற்றம்: முதலீட்டாளர்களுக்கு மீண்டும் நம்பிக்கை

பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து முன்னேற்றம்: முதலீட்டாளர்களுக்கு மீண்டும் நம்பிக்கை

மும்பை பங்குச்சந்தை இன்று மீண்டும் சுமார் 80 புள்ளிகள் சென்செக்ஸ் உயர்ந்தது.

இன்று சென்செக்ஸ் 61257என வர்த்தகமாகி வருகிறது

தேசிய பங்குச்சந்தை நிப்டி 24 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது.

இதனையடுத்து நிப்டி 18226 என வர்த்தகமாகி வருகிறது.