வர்த்தக சீர்திருத்த பட்டியல் வெளியீடு

வர்த்தக சீர்திருத்தங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்திய மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியீட்டுள்ளது

ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, குஜராத், ஹரியானா, கர்நாடகா, பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளதாக அறிவிப்பு வந்துள்ளது