அழமதி ஏரியா : அழமதி, பூச்சி அத்திபெட், காரனிப்பேட்டை, எடாப்பாளளயம் வானியன் சத்திரம், குருவோயல், மாகாரால் கான்டிகை, ஆயில்லாச்சேரி, அகரம் காந்டிகை, 
செதுபக்கம், வெள்ளனூர்.



வாதப்பெரும்பாக்கம் ஏரியா : சீதாபதி ஸ்ட்ரீட், சுவாமி நகர், தட்டான்குளம் ரோட், கீழ்பன் நகர், சாரங்கபாணி நகர், ஷண்முக சுந்தரம் நகர், MRH ரோட், லோடஸ் 
காலொனி, பொன்னியம்மன் மேடு, சாஸ்திரி நகர், தனிகாசலம் நகர், VOC ஸ்ட்ரீட், கற்பகம் நகர், வரதராஜன் நகர், செல்லையா நகர், முனுசாமி நகர், ஸ்ரீ 
ராம் சாலை, வசந்தம் கார்டேன், பிரகாஷ் நகர், வித்யா நகர், காந்தி நகர், தேவகி நகர், மெஜெஸ்டிக் காலொனி, ஸ்ரீனிவாச நகர், CMDA நட்ராஜ் நகர், இன்னெர் 
ரிங் ரோட், ரெட்‌ஹில்ஸ் ரோட், பார்ட் ஆஃப் லக்ஷ்மிப்புரம், விநாயகப்புரம், G.N.t ரோட் பார்ட்.



மாம்பலம் ஏரியா : தனிகாசலாம் ரோட், ஆர்கோட் ஸ்ட்ரீட், சரவனா ஸ்ட்ரீட், கிரிஷ்ணா ஸ்ட்ரீட், நீலகண்ட மேத்தா ஸ்ட்ரீட், வைடியரமா ஸ்ட்ரீட், சோறாஜி ஸ்ட்ரீட், தியாகராஜா ரோட், 
தீனதயாளன் ஸ்ட்ரீட், மொலோனி ரோட், வெங்கடேசன் ஸ்ட்ரீட், பசுதேவ் ஸ்ட்ரீட், நார்த் போக் ரோட், பனகல் பார்க், ராமசாமி ஸ்ட்ரீட், ராஜமன்னார் ஸ்ட்ரீட், க்.N.செட்டி ரோட், சரவன ஸ்ட்ரீட், 
வெங்கடநாராயணா ரோட் பார்ட், பகவாந்தம் ஸ்ட்ரீட், நாகேஷ்வர ஸ்ட்ரீட், ஜகதீஸ்வரான் ஸ்ட்ரீட், சிங்காரவேலு ஸ்ட்ரீட், சிவப்பிரகாசம் ஸ்ட்ரீட், P.S. ஸ்ட்ரீட், ராஜா ஸ்ட்ரீட், ராதகிரிஷ்ணன் ஸ்ட்ரீட், 
ராஜாபாதர் ஸ்ட்ரீட், ராமன் ஸ்ட்ரீட், கோபாலக்கிரிஷ்ணன் ஸ்ட்ரீட், விஜயராகவசேரி ரோட், ட்ரைவ்.நைர் ரோட், கோபாலக்கிரிஷ்ணன் ஸ்ட், கோபாலக்கிரிஷ்னா இயேர் ஸ்ட், நான ஸ்ட், ட்யாநியல் 
ஸ்ட்ரீட், ராஜசாரி ஸ்ட்ரீட், பசுல்லாஹ் ரோட், கிரியப்பா ரோட், லோடிகன் ஸ்ட்ரீட், மயிலைரங்கநாதான் ஸ்ட்ரீட், உஸ்மான் ரோட் பார்ட், க்ரெஸென்ட் பார்க் ஸ்ட்ரீட், சுந்திராம் ஸ்ட்ரீட், ராஜாம்பாள் ஸ்ட்ரீட், கிரியப்பா ரோட், யோகம்பால் ஸ்ட்ரீட், சிங்காரம் ஸ்ட்ரீட், ஹனுமந்தாரோ ஸ்ட்ரீட், 
ராமரஒ ஸ்ட்ரீட், ஸ்ரீனிவாச ரோட், ராமச்சந்திர ரோட், சாம்பசிவம் ஸ்ட்ரீட், ராகவையா ரோட், பர்க்கித் ரோட் பார்ட்.

Leave a Reply