நங்கநல்லூர் ஏரியா : நங்கநல்லூர், TNGO காலொனி NGO காலொனி, ஸிவில் aviation  காலொனி, லக்ஷ்மி நகர், வோல்டாஸ்  காலொனி, கன்னிக காலொனி, ஆழ்வார் நகர்,  உள்ளகாரம், பாலாஜி நகர், அய்யப்பா நகர், துரைசாமி கார்டந், ஆக்ஸ் காலொனி, MGR  சாலை, விஸ்வநாதபுறம், வேணுகோபாலபுரம், பக்தவச்சலம் நகர்,  பூந்தோட்டம், கல்லூரி சாலை, நேர்யூ காலொனி, பாரதியார் ஸ்ட்ரீட், ராமன் தோட்டம்,  கனகம்மல் காலொனி, NSK ஸ்ட்ரீட், குப்புசாமி ஸ்ட்ரீட், கோவிந்தியசாமி ஸ்ட்ரீட், குமரன் ஸ்ட்ரீட்,  MGR ஸ்ட்ரீட், மேதவாக்கம் மைன் ரோட், பலவந்தங்கள், MMTC காலொனி, ஜாய்ன் ஸ்டாப்  காலொனி, மூவராசென்பெட், ரகுபதி நகர், பர்மா தமிழர் காலொனி, பலம்மால்  நகர், MG நகர், யூநியந் கார்‌பைட் காலொனி, புழிததிவாக்கம் மைன் Rd, முத்து  மஹாமட் ஸ்ட்ரீட், நங்கநல்லூர் 1st to 6th மைன் ரோட் அன்ட் ஸரௌன்டிங்க் எரீயாஸ்.

நந்தனம் ஏரியா : ஜோகி தோட்டம், அன்பு காலொனி, பவர் ஃபைநாந்ஸ் Corporation  பில்டிங்க், S.M.நகர், சீபிரோச் ஹோடெல், கருமுது ஸென்டர், ஜுவ்ழ் ப்லாஸ, இயாக்  வோல்டாஸ் ஸ்ட்ரக்சர், டிஃபெந்ஸ் அகௌன்ட்ஸ், மாம்பலம் டெலிஃபோந் எக்ஸ்‌சேன்ஜ், என்டையர்  V.N.ரோட், என்டையர் சௌத் போஆக் ரோட், மேலோனி ஸ்ட்ரீட், ஹிந்தி பிரச்சரஷப ஏரியா,
அமுதம் காலொனி, தாமஸ் ரோட், குணா காம்ப்லெக்ஸ், பாததிமா அக்தர் காம்ப்லெக்ஸ், கேப்  ஜெமிநை, K.B.தாசன் சாலை, பார்ட் ஆஃப் தேய்னம்பெத், அபோலொ ஸ்பெசியளிட்டி ஹாஸ்பிடல்,  ரத்னா நகர், தூர்ன்புள்ள்ஸ் ரோட், போல்ட்ரீ, L.R.ஸ்வாமி பில்டிங்க், ஆரேவா, பார்ட் ஆஃப்  நார்த் போஆக் ரோட், கிரியப்பா ரோட், தியாகராய ரோட்.

ரோயாபுரம் ஏரியா : M.C.ரோட், N.N.கார்டந், சேமெண்ட்ரி ரோட், M.S.கோய்ல் ஸ்ட்ரீட், ராமன்  ஸ்ட்ரீட், தொப்பை ஸ்ட்ரீட், B.V.கோய்ல் ஸ்ட்ரீட், வெங்கடாசலம் ஸ்ட்ரீட், அர்த்தூன் ரோட், மாஸ்க் ஸ்ட்ரீட்,  ஜகநாதன் ஸ்ட்ரீட், மணிகண்ட முதலி ஸ்ட்ரீட், ஆண்டியப்பா முதலி ஸ்ட்ரீட், அடம் ஸ்ட்ரீட், மரீய  டாஸ் ஸ்ட்ரீட், ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த் & சௌத் மத சிருச் ஸ்ட்ரீட், சிங்கார கார்டந் ஆல்  ஸ்ட்ரீட், சோமு செட்டி ஸ்ட்ரீட், மீநாக்ஷி அம்மன் பெட்டை, ட்யாங்க் ஸ்ட்ரீட், டோபி காண ஸ்ட்ரீட்,  பிட்சாண்தி ஸ்ட்ரீட், பண்ணமர தொட்டி, வை குந்த நாடார் ஸ்ட்ரீட், தண்டாவா மூர்த்தி ஸ்ட்ரீட்,  கார்ப் மாடெல் லைந், அப்பைர் லேந், வீராசாமி ஸ்ட்ரீட், பார்ட் ஆஃப் செஞ்சிரயன் ஸ்ட்ரீட், பார்ட்  ஈஸ்ட் & வெஸ்ட் கல்மண்டபம் ரோட், NRT சாலை, வெங்கடேசன் I to IV ஸ்ட்ரீட், அம்மன்  கோய்ல் I & II ஸ்ட்ரீட், B.C.ப்ரெஸ் ரோட்.

K.K. நகர்  ஏரியா:  K K நகர்/ஈஸ்ட் அன்ட் வேஸ்ட் (ஸெக்டர்ஸ்), பார்ட் ஆஃப் அஷோக்  நகர், பார்ட் ஆஃப் ஆர்கோட் ரோட், நெசப்பாக்கம்.

புதுத்தாங்கள் ஏரியா : முல்லை நகர் TNHB, ஓல்ட் ஸ்டேட் பங்க் காலொனி, முடிச்சூர்  ரோட், ஓல்ட் தாம்பரம், படேல் நகர், இரும்புலியூர், வைகை நகர், ந்யூ ஸ்டேட்  பங்க் காலொனி, T.T.K. நகர், கிரிஷ்ணா நகர், சக்தி நகர், கன்னாதபளயம்,
கிஷ்கிந்தா ரோட், சை நகர், ஸ்ரீ சை நகர், ரேட்தியர் பழயம், கல்யான்  நகர், மெலன்தை ஸ்ட்ரீட்.

Leave a Reply