+2 வினாத்தாள் அறைக்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர் தற்கொலை

+2 வினாத்தாள் அறைக்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர் தற்கொலை

கடலூர் : சிதம்பரம் அருகே தில்லை நகர் பகுதியில் ஆயுதப்படை காவலர் பெரியசாமி(26) என்பவர் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை

*தனியார் பள்ளியில் +2 வினாத்தாள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தப்போது தற்கொலை