சென்னையில் பெட்ரோல் – டீசல் விலையில் விலை

சென்னையில் பெட்ரோல் – டீசல் விலையில் விலை

சென்னையில் 38வது நாளாக பெட்ரோல் – டீசல் விலையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை.

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ₨102.63க்கும், டீசல் ஒரு லிட்டர் ₨94.24க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.