அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையமாகத் திகழும் நாசா தனது ஆராய்ச்சிகளை இலகுவாக்கும் பொருட்டும், விரைவுபடுத்தும் பொருட்டும் பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுவருகின்றது.

இதன் ஒரு அங்கமாக வானியல் ஆராய்ச்சிக்கு உதவும் ரோபோக்களை வடிவமைத்து வருகின்றது. தற்போது செவ்வாய் கிரகத்தினை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக 6.2 அடி உயரமான “Super Hero” ரோபோவினை உருவாக்கியுள்ளது. Johnson Space சென்டரில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த ரோபோவின் எடை 275 பவுண்ட்களாக காணப்படுகின்றது.

Leave a Reply