சென்னையில் 500க்கும் மேல், தமிழகத்தில் 600க்கும் மேல்

 இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்!

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 669

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 7024

சென்னையில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 509

சென்னையில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 3839

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 3

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 47

தமிழ்நாட்டில் இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 135

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 1959

தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்கள்: 13,367

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்கள்: 2,43,037

Leave a Reply

Your email address will not be published.