கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புதிய உத்தரவு: அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில்

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புதிய உத்தரவு: அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில்

ல்லூரி வளாகங்களில் மாணவர்கள் மாஸ்க் அணிவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் – அனைத்து தொழில்நுட்ப கல்வி நிலையங்களுக்கு அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் உத்தரவு

கல்லூரிக்கு வரும் மாணவர்கள், ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவு

மேலும் கல்லூரி வளாகங்களில் மாணவர்கள் திரளாக கூடுவதை தவிர்க்க அறிவுறுத்தல்