கூகுள் உள்பட ஐந்து முன்னணி நிறுவனங்களின் சி.இ.ஓ இந்தியர்கள் தான்!

கூகுள் சி.இ.ஓ: சுந்தர் பிச்சை

மைக்ரோசாப்ட் சி.இ.ஓ: சத்யா நாதெள்ளா

ஐபிஎம் சி.இ.ஓ: அரவிந்த் கிருஷ்ணா

அடோப் சி.இ.ஓ: சாந்தனு நாராயணன்

டுவிட்டர் சி.இ.ஓ: பராக் அக்ரவால்