மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அகவிலைப்படி!

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இதுவரை 28 சதவீதம் அகவிலைப்படி வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது என்பது தெரிந்ததே.

இந்த நிலையில் தற்போது அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதை அடுத்து இனி மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 31% அகவிலைப்படி கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த அறிவிப்பின் படி கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் அகவிலைப்படி கணக்கிட்டு மொத்தமாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

தீபாவளி நேரத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்கு கிடைத்த தீபாவளி போனசாக கருதப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த உயர்வு காரணமாக 47 லட்சத்து 14 ஆயிரம் ஊழியர்கள் வளம் பெறுவார்கள் என்றும் மத்திய அரசு 9 ஆயிரத்து 488 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும்