கிறிஸ்துமஸ், தேர்தல், புத்தாண்டு: தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரம் விடுமுறையா?

கிறிஸ்துமஸ், தேர்தல், புத்தாண்டு: தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரம் விடுமுறையா?

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல் காரணமாக இம்மாத இறுதியில் ஒருவாரம் விடுமுறை கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை டிசம்பர் 25ஆம் தேதியும் உள்ளாட்சி தேர்தல் டிசம்பர் 27 மற்றும் டிசம்பர் 30ஆம் தேதியும் வருகிறது. அதனையடுத்து ஜனவரி 1ஆம் தேதி புத்தாண்டு விடுமுறையும் வருகிறது.

எனவே டிசம்பர் 25ஆம் தேதி புதன், 27ஆம் தேதி வெள்ளி, அதன்பின்னர் சனி, ஞாயிறு, டிசம்பர் 30ஆம் தேதி திங்கள் அதன் பின் புதனன்று புத்தாண்டு என இடையில் இரண்டு நாட்களை தவிர 8 நாள் தொடர் விடுமுறை வர வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும் இடங்களில் மட்டும் தான் இந்த விடுமுறை சாத்தியம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.