இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 674,285,275
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,754,532

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 104,093,499
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,132,132

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,682,338
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,738

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,503,473
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 164,036