இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 673,709,318
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,749,490

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 103,907,433
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,129,618

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,682,104
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,737

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,492,839
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 164,008