இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 672,528,083
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,739,201

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 103,808,542
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,128,330

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,681,884
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,728

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,472,273
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 163,708