இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 671,836,029
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,733,341

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 103,614,411
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,125,895

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,681,884
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,726

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,461,387
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 163,562