இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 671,374,041
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,730,495

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 103,577,391
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,125,541

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,681,884
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,726

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,451,771
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 163,347