இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 671,177,343
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,729,721

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 103,573,042
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,125,539

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,681,884
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,726

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,447,605
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 163,347