இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 669,017,110
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,715,888

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 103,123,617
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,121,298

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,681,355
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,721

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,409,429
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 162,990