இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 654,151,303
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,660,005

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 101,369,163
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,109,983

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,676,246
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,658

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 38,515,721
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 159,870