இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 648,392,672
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,615,169

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,721,252
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,106,236

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,673,984
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,620

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,916,052
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 159,026