இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 647,821,096
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,640,041

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,618,138
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,105,565

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,673,379
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,620

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,846,799
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,950