இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 646,463,451
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,637,466

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,507,928
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,104,879

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,673,170
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,614

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,686,603
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,771