இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 646,189,061
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,636,288

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,465,087
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,104,755

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,672,827
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,612

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,677,299
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,639