இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 644,781,918
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,632,355

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,425,201
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,104,602

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,671,806
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,601

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,492,134
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,511