இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 644,450,772
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,631,049

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,382,913
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,104,229

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,671,538
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,596

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,492,134
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,511