இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 643,325,392
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,627,382

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,251,286
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,102,904

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,670,787
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,586

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,378,174
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,338