இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 643,107,742
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,626,060

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,209,101
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,102,668

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,670,438
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,574

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,348,839
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,163