இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 642,881,832
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,625,503

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,162,519
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,102,505

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,670,017
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,553

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,334,635
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,163