இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 642,555,831
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,624,026

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,156,325
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,102,439

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,669,527
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,553

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,287,547
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,163