இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 641,842,038
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,621,520

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,105,404
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,101,837

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,668,951
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,546

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,250,370
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,089