இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 641,370,859
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,619,547

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 100,032,000
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,101,239

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,668,298
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,535

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,217,039
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 158,002