இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

 

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 640,314,846
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,615,352

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 99,898,467
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,100,127

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,666,759
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 530,531

பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 37,127,173
பிரான்ஸில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 157,704