இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 639,313,342
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,611,644

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 99,859,908
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,099,856

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,928,504
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 622,647

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,664,391
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 688,659