இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 635,979,083
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,595,657

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 99,400,959
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,095,646

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,878,665
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 688,270

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,655,524
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 529,077