இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 623,221,355
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 6,549,891
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 603,084,630
உலகம் முழுவதும் ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை: 13,586,834

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 98,248,623
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 1,084,891
அமெரிக்காவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்:

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 44,592,289
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 528,655
இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 44,024,164

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 34,715,149
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 686,097
பிரேசிலில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 33,853,693