இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை இவ்வளவா?

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை இவ்வளவா?

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 620,630,566
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 6,541,469
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 600,894,963
உலகம் முழுவதும் ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை: 13,194,134

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 97,959,573
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 1,082,030
அமெரிக்காவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 94,695,619

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 44,573,789
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 528,530
இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 44,000,298

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 34,681,231
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 685,881
பிரேசிலில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 33,818,040