உலகில் இன்றைய கொரோனா நிலவரம்

உலகில் இன்றைய கொரோனா நிலவரம்

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 620,000,208
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 6,539,841
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 599,944,921
உலகம் முழுவதும் ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை: 13,515,446

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 97,895,860
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 1,081,708
அமெரிக்காவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 94,530,000

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 44,565,874
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 528,487
இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்: 43,990,414

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 34,673,221
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 685,837
பிரேசிலில் கொரோனாவில் இருந்து குணமானவர்கள்:33,795,688